Pagbati sa mga Bagong Pasyente

Sa PDG Dental Group, espesyalidad namin ang pangangalaga sa mga batang pasyente. Ang PDG ay nagbibigay ng pangangalaga sa ngipin sa mga pasyente sa Surrey, White Rock, Langley, Cloverdale, New Westminster, Burnaby, Maple Ridge, Port Moody, Port Coquitlam, Tri-Cities, Anmore, North Vancouver, at West Vancouver at sa ilang mga lugar sa labas ng lower Mainland. Kami ay may apat na klinika ng dentista sa kabuuan, na matatagpuan sa Vancouver, Richmond, Delta, at Coquitlam. Kami ay 40 taon nang nasa operasyon sa lower mainland ng Vancouver. Ilang henerasyon na ng mga pamilya sa lower Mainland ang nagpapatingin sa amin.

Makipag-ugnayan sa Amin

Makipag-ugnayan sa PDG Pediatric Dental Group at magpatala ng oras para bumisita sa alinman sa aming mga opisina:

Vancouver: (604) 263-2422

Richmond: (604) 271-4211

Delta: (604) 599-9038

Coquitlam: (604) 945-8978

Magugustuhan ng inyong Mga Anak ang aming opisina

Magugustuhan ng inyong mga anak ang aming maaliwalas at makulay na opisina. Nais namin na ang bawat pasyente at magulang ay maging maginhawa sa aming klinika. Ang aming opisina ay may masayang lugar na pang-edukasyon kung saan ang inyong mga anak ay maaaring maghintay para sa kanilang mga appointment. Ang aming magigiliw na kawani ay may maraming taon nang karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga bata, nagbibinata/nagdadalaga at nakatatanda.

Aming Layunin
Ang aming layunin ay ang makapagbigay ng napakahusay na pangangalaga ng ngipin at lumabas kayo at inyong anak sa aming opisina na may mga ngiti! Naiintindihan namin na ang mga taong ito ay mahalaga sa pagsulong ng inyong anak. Ang unang mga karanasan ng inyong anak kasama ng dentista ay labis na makapagpabago ng kanilang ugali sa kalinisan ng bibig sa kahabaan ng kanilang buhay.

Ang aming klinika ay malugod na tumatanggap ng mga pasyente sa lahat ng kultura. Kung hindi Ingles ang inyong pangunahing wika, mayroon kaming kawani na nagsasalita ng Punjabi, Tagalog, Farsi, Punjabi, Mandarin, at Cantonese. Ang aming grupo ay malinaw na mapaipapaliwanag sa inyo ang alinman sa aming mga paggamot, serbisyo, at mga kabayaran.

Kasama sa aming mga serbisyo ang pangangalaga ng ngipin ng mga bata, dentisterya na gumagamit ng pampakalma para sa mga bata, emerhensiyang pangangalaga ng ngipin, at orthodontics para sa mga nasa gulang, mga teenager at mga bata. Kami ay nag-aalok ng metal at malinaw na braces, gayundin ng Invisalign na malinaw na pamantay upang makamit ang magandang ngiti at maayos na pagkagat para sa iyo. . Ang aming Invisalign na malinaw na pamantay ay tinutuwid at inaayos ang mga ngiti ninyo at ng inyong mga anak nang hindi tumatawag ng pansi mula sa mga braces. Sa aming serbisyong emerhensiyang pangangalaga ng ngipin, mabibigyan namin kayo ng kagyat na tulong para sa dental na emerhensiya kahit anong oras. Ang dental na emerhensiya ay maaaring alin sa sumusunod: matinding sakit sa ngipin, hiwa o kagat sa dila, labi o pisngi, o nasira o natanggal na permanenteng ngipin, sirang panga, ulser o singaw, at maluwag o natanggal na pasta ng ngipin at mga crown ng ngipin.

 

PDG Pediatric Dental Group - Vancouver

PDG - Pediatric Dental Group Richmond

PDG - Pediatric Dental Group Delta

PDG - Pediatric Dental Group Coquitlam